PSYCHOTERAPIA

Bolesť a problémy sa v našom živote neobjavujú bez príčiny. Sú znamením, že sa niečo v našom živote musí zmeniť.

V náročných, stresujúcich životných obdobiach je prirodzené, že potrebujeme priestor na zastavenie, podporu či radu. Nie je preto hanbou siahnuť po nej.


Mnoho ľudí je presvedčených, že návšteva psychológa (psychoterapeuta) je nutne spojená s liečbou psychickej choroby alebo poruchy. Ako klinickí psychológovia a terapeuti sa venujeme i takýmto klientom. V terapiách sa však veľmi často stretávame aj s ľuďmi, ktorí prechádzajú "len" záťažovými situáciami.


Cieľom práce psychoterapeuta je viesť klienta prostredníctvom hlbšieho sebapoznávania, osobnostného rozvoja k psychickej vyrovnanosti a spokojnosti a celkovo tak prispieť k zlepšeniu kvality jeho života. O to sa pri práci s klientom snažíme aj my.


Problémy, ktorými sa zaoberáme:

  • depresia
  • úzkosť, fóbie, panické záchvaty
  • poruchy príjmu potravy
  • závislosti - drogy, alkohol, fajčenie, automaty
  • poruchy spánku
  • párové/ manželské poradenstvo a terapie
  • poradenstvo životného štýlu
  • poradenstvo v záťažových situáciach
  • smútkové poradenstvo / vyrovnávanie sa so stratou
  • komplexné psychodiagnostické vyšetrenia so zameraním na diagnostiku osobnosti a posúdenie kognitívnych a intelektových schopností